O projektu

Informace a novinky o zdravotnických datech

To je cílem projektu data.nzis.cz, který vznikl během epidemie COVID-19 v České republice. Hlavním důvodem byla roztříštěnost zveřejňovaných dat. Pod garancí Ministerstva zdravotnictví ČR jsme se pustili nejen do publikace otevřených dat, ale i do návrhu, vývoje a následného nasazení tohoto portálu, který má především informovat o novinkách souvisejících s publikováním, změnami či rozšířením všech datových sad zveřejňovaných na webu onemocneni-aktualne.mzcr.cz

Tato aktivita spadá pod Národní zdravotnický informační systém (NZIS), jehož dlouhodobou koncepcí je zveřejňovat zdravotnická data nejen o onemocnění COVID-19. Více informací o konferenci k otevírání Národního zdravotnického informačního systému najdete na webu nzis-open.uzis.cz.

Garanti projektu

Garanty projektu jsou Ministerstvo zdravotnictví ČR, provozovatelem a tvůrcem je webstudio Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

 

Často se ptáte...

 • Co znamená, když jsou data otevřená?

  Otevřená data jsou zveřejněné informace tak, že je k nim umožněn dálkový přístup, jsou ve strojově čitelném formátu, jejich využití není nijak omezováno a jsou zveřejňovány v Národním katalogu otevřených dat.

 • Jak se data otevírají?

  Standardně je postup při zveřejňování dat následující:

  1. Návrh a posouzení konceptu
  2. Návrh analytické přípravy a struktury dat
  3. Validace datové sady
  4. Otevření a katalogizace
  5. Údržba datové sady

   

  V rámci návrhu konceptu jsou do procesu zapojeny státní organizaci i externí subjekty, posuzuje se účel dat, jejich dostupnost i právní aspekty. Jakmile je datům udělena otevřená licence, může se přejít k návrhu struktury, schématu a metodice, rovněž je nutné diskutovat i analytické zpracování. V rámci validace, neboli též recenze datasetu, hodnotí se správnost oproti navrženému schématu, věcný obsah i IT řešení. Následuje katalogizace a publikace v Národním katalogu otevřených dat a samozřejmě je nutné zajistit data do budoucna.

 • Kdo odsouhlasí tvorbu otevřeného datasetu?

  Požadavky na otevírání dat přichází ze všech koutů České republiky. ÚZIS ČR ale nefiguruje jako jejich schvalovatel, ale pouze jako tvůrce. Schválení otevírání datových sad je vždy rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR, příčemž ale platí výše uvedené – tedy že je nutné se velmi zamyslet nad strukturou, zda je možné data v dané formě publikovat. Vždy musí být zachována anonymizace dat.

 • Komu můžu poslat požadavek na novou datovou sadu?

  Požadavky na nové datové sady můžete zasílat na ÚZIS ČR. Na pravidelných setkáních tyto požadavky diskutujeme a jakmile jsou odsouhlaseny, pouštíme se do tvorby datasetu. Nejedna sada vznikla díky podnětům obyvatel České republiky.

 • Kde najdu všechny datové sady?

  Veškeré datasety publikujeme v Katalogu otevřených dat Ministerstva zdravotnictví České republiky. Datové sady související s onemocněním COVID-19 najdete rovněž na portálu onemocneni-aktualne.mzcr.cz.

Naše další projekty

 • Národní zdravotnický informační portál

  Informace z oblasti zdravotnictví - lidsky, srozumitelně, online.

  Přejít na web
 • Přehled aktuální situace v ČR

  Aktuální data a informace o onemocnění v České republice.

  Přejít na web
 • Otevíráme zdravotnická data

  Otevíráme nejen data, ale celý Národní zdravotnický informační systém. Informace o nejnovějších konferencích o datové problematice.

  Přejít na web