Vzhledem k zavedení nové vakcíny Comirnaty mini, která má třídávkové schéma, jsme byli nuceni upravit způsob výpočtu pořadí dávky pro všechny typy vakcín v datové sadě očkování podle profesí. 

Sadu “COVID-19: Přehled vykázaných očkování podle profesí (očkovací místo, bydliště očkovaného)” jsme nově rozšířili o atribut „stav_vakcinace”, na který je třeba se nově napojit místo stávajícího atributu “pořadí_dávky”. 

Pořadí dávky již není možné použít pro korektní výpočet stupně očkovanosti, protože u vakcinací Comirnaty mini (Comirnaty 6m-4) neodpovídá toto pořadí stupni vakcinace (2. dávka zde neoznačuje ukončené očkování atd.). Jako řešení jsme zavedli nový atribut “stav_vakcinace”, který označuje, v jakém stupni očkovanosti se daná osoba nachází.  

Nový atribut “stav_vakcinace” bude v době publikace dosahovat těchto hodnot: 

hodnota 

popis 

Za 

Zahájení očkování (První dávka schématu) 

Mezidávka (Jiná než první nebo poslední dávka z očkovacího schématu) 

Uk 

Ukončovací dávka (Ukončení očkování dle základního schématu) 

Jiné – dávka mimo standardní očkovací schémata 

P1 

První posilující dávka 

P2 

Druhá posilující dávka 

P3 

Třetí posilující dávka 


Mohlo by vás zajímat

Vše