Každý rok je nově diagnostikováno přes 80 000 zhoubných nádorů. Nyní nově publikujeme otevřená data o novotvarech zaznamenaných v ČR. Jedná se o komplexní data umožňující analýzy incidence, prevalence, mortality a přežití pacientů s novotvary. Celkem publikujeme 3 onkologické datové sady.

Incidence a prevalence zhoubných nádorů v regionech ČR je první publikovanou sadou, která umožňuje podrobné analýzy incidence a prevalence nádorů v ČR a krajích. Zdrojem dat jsou individuální anonymizované záznamy Národního onkologického registru. Datová sada zahrnuje data od roku 1977 do současnosti a obsahuje základní sociodemografické údaje pacienta, údaje o diagnóze novotvaru, rozsahu onemocnění a údaj o případném úmrtí pacienta.

Další sadou je mortalita zhoubných nádorů v regionech ČR. Datová sada umožňuje analýzu mortality na novotvary v ČR a krajích. Zdrojem dat jsou individuální anonymizované záznamy Listu o prohlídce zemřelého validované a korigované podle Národního onkologického registru.

Třetí otevřenou sadou je přežití pacientů se zhoubnými nádory v ČR, která umožňuje podrobné analýzy přežití pacientů s novotvary v ČR. Zdrojem dat jsou individuální anonymizované záznamy Národního onkologického registru od roku 1994.

Kromě datových sad jsou na nzip.cz publikovány i datové souhrny, pomocí kterých je data možné zobrazit bez nutnosti vlastního zpracování.  


Mohlo by vás zajímat

Vše