Jakým způsobem se klasifikují hospitalizační případy do tzv. Diagnosticky relevantních skupin, popisuje systém CZ-DRG. Počty klasifikovaných případů dle tohoto systému ukazují nové datové sady.

CZ-DRG je pacientský klasifikační systém navržený na míru akutní lůžkové péči v ČR. Je založen na hierarchickém třídění jednotek klasifikace, kterými jsou tzv. hospitalizační případy. Ty se třídí do výsledných skupin systému, tzv. Diagnosis Related Groups (DRGs), to můžeme volně přeložit jako skupiny klinicky příbuzných diagnóz.

Celkem jsme připravili 4 otevřené datové sady. Každá z nich uvádí počty hospitalizačních případů a další vybrané produkční i nákladové charakteristiky, a to s různou mírou detailu, dle jednotlivých úrovní CZ-DRG klasifikace: MDC (z anglického Major Diagnostic Category), kategorie, báze a skupiny.

Více informací o tomto klasifikačním systému najdete na webu CZ-DRG.


Mohlo by vás zajímat

Vše