Na Národním zdravotnickém informačním portálu publikujeme interaktivní vizualizaci vycházející z otevřených dat o využití lůžek v Česku. 

Vytvořili jsme vizualizaci pro širokou i odbornou veřejnost, jejímž cílem je jednoduše a srozumitelně ukázat, co je obsahem otevřených dat. Uživatel se tak například dozví, jak se v čase mění obložnost (vytíženost) jednotlivých typů lůžek standardní, intenzivní a následné péče, která mají zdravotnická zařízení nasmlouvaná se zdravotními pojišťovnami. Nebo kolik lůžek je a jak jsou vytížená v konkrétních typech zařízení.  

Cílem je poskytnout uživatelům základní představu o rozsahu lůžkového fondu, typech lůžek a jejich využití s možností členění podle krajů, okresů, zařízení a typu zařízení bez nutnosti si datovou sadu stahovat a zpracovávat. 

Lůžkový fond vychází z Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS). Všechny doplňující informace o českém lůžkovému fondu najdete v sekci otevřená data a datové souhrny

 

Ukázka vizualizace 

 

Chci se dozvědět víc o využití lůžek v Česku


Mohlo by vás zajímat

Vše