Na Národním zdravotnickém informačním portálu publikujeme interaktivní vizualizace vycházející z otevřených dat Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS). 

Vytvořili jsme interaktivní vizualizace o 13 stranách, které přibližují obsah 4 datových sad vycházejících z NRHZS, konkrétně jde o výkony zdravotní péče, léčivé přípravky a zdravotnický materiál. 

Vizualizace jsou určené pro širokou i odbornou veřejnost. Cílem je jednoduše a srozumitelně ukázat, co je obsahem otevřených dat. Uživatel se tak např. dozví, kolik mužů a žen užívá metformin (lék určený k léčbě diabetes mellitus 2. typu). Nebo kolik bylo v jednotlivých zdravotnických zařízení provedeno peritoneální dialýzy (metoda prováděná při selhání ledvin, kdy jsou z organismu odstraňovány odpadní produkty metabolismu). 

Všechny doplňující informace o hrazených zdravotních službách najdete v sekci otevřená data a datové souhrny.

 

Ukázka vizualizace 

 

Výkony zdravotní péče

Výkony zdravotní péče u poskytovatelů zdravotních služeb

Hromadně vyráběné léčivé přípravky

Prostředky zdravotnické techniky


Mohlo by vás zajímat

Vše