Na Národním zdravotnickém informačním portálu publikujeme interaktivní vizualizaci o zdravotních diagnózách vycházejících z Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). Vizualizaci jsme vytvořili na podkladu tří otevřených datových sad z Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS).

Vizualizace propojuje tři datové sady zaměřené na počty vykázaných zdravotních diagnóz podle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). Jde pouze o počty pacientů, kterým byla na danou diagnózu vykázána zdravotní péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění, nikoliv o všechny pacienty, kteří trpí danou diagnózou. 

Uživatel může filtrovat kapitoly či podkapitoly diagnóz, nebo se může dostat až na konkrétní tříznakovou diagnózu. Vizualizace je rozdělena na části. První část obsahuje souhrnný přehled s počtem pacientů s danou diagnózou. Další části se zaměřují na rozdělení pacientů podle demografie, tedy věku, pohlaví a kraje. Ve vizualizaci lze vybrat, zda byla diagnóza vykázána jako hlavní diagnóza nebo jako hlavní či vedlejší diagnóza. Také lze filtrovat podle roku.  

Vizualizace je určená pro širokou i odbornou veřejnost a jejím cílem je jednoduše a srozumitelně ukázat, co je obsahem otevřených dat. 

Všechny doplňující informace o hrazených zdravotních službách najdete v sekci otevřená data a datové souhrny

 

Ukázka vizualizace 

 

Vizualizaci najdete pod libovolným odkazem z níže uvedených:

Přehled vykázaných diagnóz dle kapitol MKN-10

Přehled vykázaných diagnóz dle podkapitol MKN-10

Přehled vykázaných tříznakových diagnóz dle MKN-10


Mohlo by vás zajímat

Vše