Vytvořili jsme infografiku, ve které přinášíme zajímavá čísla týkající se lůžkového fondu v České republice.

Jaké máme typy zdravotnických lůžek a k čemu slouží? Jaké jsou aktuální trendy ovlivňující míru využívání lůžek? Infografika navazuje na dříve publikovanou interaktivní vizualizaci a vychází z otevřených dat a datových souhrnů na Národním zdravotnickém informačním portálu. Jednoduchým a srozumitelným způsobem zobrazuje vybraná data týkající se tří základních kategorií zdravotnických lůžek.

Dozvíte se například, jak se měnil počet lůžek od roku 2010 do roku 2022 nebo jak jsou lůžka rozdělena v krajích v přepočtu na 100 tisíc obyvatel. Dále přinášíme mezinárodní srovnání se zeměmi Evropské unie, mezi nimiž Česká republika v roce 2021 obsadila 6. místo. Ukazujeme také, jak jsou procentuálně zdravotnická lůžka obsazena a jaký je průměrný počet ošetřovacích dnů v roce. Na závěr poskytujeme odkazy s rozšiřujícími informacemi k tématu.

INFOGRAFIKA O ZDRAVOTNICKÝCH LŮŽKÁCH


Mohlo by vás zajímat

Vše