Pravidelně aktualizovaná data o nově sledovaných kapacitách ve zdravotnických zařízeních intenzivní péče včetně přehledu za celou ČR a jednotlivé kraje.

 

Datová sada podle krajů ČR obsahující denní přehledy změn volných kapacit v nemocnicích akutní péče (celkové počty dostupných přístrojů a lůžek společně s volnými kapacitami v jednotlivých dnech) v souvislosti se šířením nákazy onemocnění COVID-19. Datová sada obsahuje přehledy o následujících parametrech: lůžka (standardní s kyslíkem), lůžka (HFNO/CPAP), lůžka (UPV/NIV), přístroje: ECMO, přístroje: CVVHD, přístroje: ventilátory přenosné, přístroje: anesteziologické přístroje s ventilátorem. Data jsou dostupná od 30. září 2020, kdy byla kompletně spuštěna aktualizace nově sledovaných kapacit. Při aktualizaci dat se vždy zohledňuje primární účel použití daného přístroje a v souladu s tímto účelem se vyplňuje volná kapacitu (je-li například lůžko s přístrojem pro UPV, který je vybaven také funkcí HFNO, pak se uvádí do skupiny lůžka (UPV/NIV)). Lůžka se vždy vykazují pouze v kombinaci s daným přístrojem (O2, HFNO, UPV), samostatná evidence těchto přístrojů neuvádí potřebnou informaci pro sledování a plánování kapacit IP.

Sledované údaje:

  • Lůžka (standardní s kyslíkem) – Lůžka, ke kterým je přiveden kyslík.
  • Lůžka (HFNO/CPAP) – Lůžka, u kterých je používán přístroj HFNO (vysokoprůtoková aplikace kyslíku) nebo CPAP (trvalý pozitivní přetlak v dýchacích cestách).
  • Lůžka (UPV/NIV) – Lůžka, u kterých je používán přístroj UPV (umělá plicní ventilace) a NIV (neinvazivní ventilace).
  • ECMO – Extrakorporální membránová oxygenace (mimotělní podpora života).
  • Kontinuální venovenózní hemodialýza CVVHD
  • Přenosné nebo transportní ventilátory 
  • Anesteziologické přístroje s ventilátorem

Aktuální přehledy kapacit lůžkové péče v ČR

Otevřená datová sada kapacit lůžkové péče


Mohlo by vás zajímat

Vše