Nová vizualizace sledující vývoj kapacit lůžkové péče v ČR nad daty z Dispečinku intenzivní péče se změněnou strukturou. Pravidelně jsou aktualizovaná lůžka, která umožňují poskytování daného typu péče, tj. mají nezbytný personál a odpovídající materiálně technické zabezpečení.

V souladu s domluvou s krajskými koordinátory intenzivní péče dochází k modifikaci sledovaných položek v aplikaci COVID-19: Online dispečink intenzivní péče s cílem zjednodušit systém sledování kapacit IP. V platformě DIP proběhla ve čtvrtek 25. března 2021 změna struktury a to včetně nového nastavení celkových (maximálních) kapacit.

Sledované kapacity:

  • Lůžka (standardní s kyslíkem) – Lůžka, ke kterým je přiveden kyslík
  • Lůžka (HFNO/CPAP) – Lůžka, u kterých je používán přístroj HFNO (vysokoprůtoková aplikace kyslíku) nebo CPAP (trvalý pozitivní přetlak v dýchacích cestách)
  • Lůžka (UPV/NIV) – Lůžka, u kterých je používán přístroj UPV (umělá plicní ventilace) a NIV (neinvazivní ventilace)
  • Přístroje: ECMO – Extrakorporální membránová oxygenace (mimotělní podpora života)
  • Přístroje: CVVHD – CVVHD (kontinuální venovenózní hemodialýza)
  • Přístroje: Ventilátory přenosné – Přenosné nebo transportní ventilátory
  • Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem

Přejít na vizualizaci vývoje kapacit lůžkové péče


Mohlo by vás zajímat

Vše