Vybrané otevřené datové sady, které obsahují již ne zcela aktuální datové přehledy, budou nahrazeny jinými obsáhlejšími otevřenými datovými sadami a jejich aktualizace bude zastavena k datu 10. května 2021.

  • COVID-19: Celkový (kumulativní) počet provedených testů (v2) bude plně nahrazena existující datovou sadou COVID-19: Přehled provedených testů podle typu a indikace.
  • COVID-19: Celkový (kumulativní) počet osob s prokázanou nákazou dle krajských hygienických stanic včetně laboratoří (v2) bude nahrazena existující datovou sadou COVID-19: Celkový (kumulativní) počet osob s prokázanou nákazou dle krajských hygienických stanic včetně laboratoří, počet vyléčených, počet úmrtí a provedených testů (v2)

Přehled datových sad COVID-19 ke stažení


Mohlo by vás zajímat

Vše