V návaznosti na rozhodutí Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) dochází v otevřených datových sadách a interaktivní vizualizaci – Přehled vykázaných očkování v ČR ke změně názvu očkovací látky z COVID-19 Vaccine Moderna na Spikevax.

Otevřené datové sady, ve kterých změna proběhe:

  • COVID-19: Přehled vykázaných očkování podle krajů ČR
  • COVID-19: Přehled vykázaných očkování podle očkovacích míst ČR
  • COVID-19: Přehled spotřeby podle očkovacích míst ČR
  • COVID-19: Přehled distribuce očkovacích látek v ČR
  • COVID-19: Přehled vykázaných očkování podle profesí

 


Mohlo by vás zajímat

Vše