Datová sada COVID-19: Přehled vykázaných očkování podle profesí se ve spolupráci s komunitou otevřených dat a krizovým managementem krajů nově rozšířila o tři atributy: kód zřizovatele, název zřizovatele a kód vakcíny. Nově také došlo k přejmenování datové sady: COVID-19: Přehled vykázaných očkování podle profesí (očkovací místo, bydliště očkovaného).

Datová sada poskytuje řádková data o vykázaných očkováních na jednotlivých očkovacích místech ČR. Každý řádek přehledu popisuje jedno vykázané očkování v daném dni a indikační skupině profese, s použitím dané dávky očkovací látky, na konkrétním očkovacím místu a ve vybraném kraji.

Datová sada obsahuje následující atributy:

 • datum: date
 • vakcina: string
 • kraj_nuts_kod: string
 • kraj_nazev: string
 • zarizeni_kod: string
 • zarizeni_nazev: string
 • poradi_davky: integer
 • indikace_zdravotnik: boolean
 • indikace_socialni_sluzby: boolean
 • indikace_ostatni: boolean
 • indikace_pedagog: boolean
 • indikace_skolstvi_ostatni: boolean
 • indikace_bezpecnostni_infrastruktura: boolean
 • indikace_chronicke_onemocneni: boolean
 • vekova_skupina: string
 • orp_bydliste: string
 • orp_bydliste_kod: integer
 • prioritni_skupina_kod: integer
 • pohlavi: string
 • zrizovatel_kod: string
 • zrizovatel_nazev: string
 • vakcina_kod: string

COVID-19 v ČR: Otevřené datové sady


Mohlo by vás zajímat

Vše