V příštím týdnu uvolníme 5 nových otevřených datových sad, které budou obsahovat přehledy:

  • osob s prokázanou nákazou,
  • osob s prokázanou nákazou ve věku 65+,
  • úmrtí,
  • hospitalizací,
  • hospitalizací na JIP,

a to s ohledem na vykázaná očkování. 


Mohlo by vás zajímat

Vše