Nové datové sady přinášejí pohledy na osoby s COVID-19 s ohledem na to, jestli byly nebo nebyly očkované. Obsahují informace o všech osobách s prokázanou nákazou, o osobách 65+ s prokázanou nákazou, dále o hospitalizovaných, hospitalizovaných na JIP a zemřelých, a to vždy podle různých stavů očkovanosti.

Nízké procento nakažených osob, které mají nedokončené očkování, neznamená, že by byly osoby lépe chráněné než osoby s dokončeným očkováním. Důvodem je, že je těchto lidí v populaci málo, proto i procenta jsou u nich nižší.  

Připravili jsme aktuální data o očkování podle věkových kategorií s ohledem na potvrzené případy, hospitalizace a JIP. S ohledem na eliminaci jednotkových počtů v jednotlivých dnech jsou přehledy agregovány po týdnech. Data jsou dostupná jednorázově ke stažení ve formátu XLSX. Otevřená datová sada se připravuje.

Data ke stažení


COVID-19: Přehled osob s prokázanou nákazou s ohledem na vykázaná očkování

Datová sada obsahuje počet, procento a průměrný věk všech osob s prokázanou nákazou. Každý řádek udává souhrnné údaje osob v daný den rozdělených do skupin podle stavu očkovanosti: bez očkování, s nedokončeným očkováním, s dokončeným očkováním nebo s dokončeným očkováním včetně posilující dávky.

 • datum: date
 • pozitivni_celkem: integer
 • pozitivni_bez_ockovani: integer
 • pozitivni_bez_ockovani_relativni_pocet: float
 • pozitivni_bez_ockovani_vek_prumer:integer
 • pozitivni_nedokoncene_ockovani: integer
 • pozitivni_nedokoncene_ockovani_relativni_pocet: float
 • pozitivni_nedokoncene_ockovani_vek_prumer: integer
 • pozitivni_dokoncene_ockovani:integer
 • pozitivni_dokoncene_ockovani_relativni_pocet: float
 • pozitivni_dokoncene_ockovani_vek_prumer: integer
 • pozitivni_posilujici_davka: integer
 • pozitivni_posilujici_davka_relativni_pocet: float
 • pozitivni_posilujici_davka_vek_prumer: integer

COVID-19: Přehled osob s prokázanou nákazou ve věku 65+ s ohledem na vykázaná očkování

Datová sada obsahuje počet, procento a průměrný věk osob nad 65 let s prokázanou nákazou. Každý řádek udává souhrnné údaje osob v daný den rozdělených do skupin podle stavu očkovanosti: bez očkování, s nedokončeným očkováním, s dokončeným očkováním nebo s dokončeným očkováním včetně posilující dávky.

 • datum:datepozitivni_celkem: integer
 • pozitivni_bez_ockovani: integer
 • pozitivni_bez_ockovani_relativni_pocet: float
 • pozitivni_bez_ockovani_vek_prumer: integer
 • pozitivni_nedokoncene_ockovani: integer
 • pozitivni_nedokoncene_ockovani_relativni_pocet: float
 • pozitivni_nedokoncene_ockovani_vek_prumer: integer
 • pozitivni_dokoncene_ockovani: integer
 • pozitivni_dokoncene_ockovani_relativni_pocet: float
 • pozitivni_dokoncene_ockovani_vek_prumer: integer
 • pozitivni_posilujici_davka: integer
 • pozitivni_posilujici_davka_relativni_pocet: float
 • pozitivni_posilujici_davka_vek_prumer: integer

COVID-19: Přehled úmrtí s ohledem na vykázaná očkování

Datová sada obsahuje počet, procento a průměrný věk zemřelých osob. Každý řádek udává souhrnné údaje osob v daný den rozdělených do skupin podle stavu očkovanosti: bez očkování, s nedokončeným očkováním, s dokončeným očkováním nebo s dokončeným očkováním včetně posilující dávky.

 • datum: date
 • zemreli_celkem:integer
 • zemreli_bez_ockovani: integer
 • zemreli_bez_ockovani_relativni_pocet: float
 • zemreli_bez_ockovani_vek_prumer: integer
 • zemreli_nedokoncene_ockovani: integer
 • zemreli_nedokoncene_ockovani_relativni_pocet: float
 • zemreli_nedokoncene_ockovani_vek_prumer: integer
 • zemreli_dokoncene_ockovani: integer
 • zemreli_dokoncene_ockovani_relativni_pocet: float
 • zemreli_dokoncene_ockovani_vek_prumer: integer
 • zemreli_posilujici_davka: integer
 • zemreli_posilujici_davka_relativni_pocet: float
 • zemreli_posilujici_davka_vek_prumer: integer

COVID-19: Přehled hospitalizací s ohledem na vykázaná očkování

Datová sada obsahuje počet, procento a průměrný věk hospitalizovaných osob. Každý řádek udává souhrnné údaje osob v daný den rozdělených do skupin podle stavu očkovanosti: bez očkování, s nedokončeným očkováním, s dokončeným očkováním nebo s dokončeným očkováním včetně posilující dávky.

 • datum:date
 • hospitalizovani_celkem: integer
 • hospitalizovani_bez_ockovani: integer
 • hospitalizovani_bez_ockovani_relativni_pocet: float
 • hospitalizovani_bez_ockovani_vek_prumer: integer
 • hospitalizovani_nedokoncene_ockovani: integer
 • hospitalizovani_nedokoncene_ockovani_relativni_pocet: float
 • hospitalizovani_nedokoncene_ockovani_vek_prumer: integer
 • hospitalizovani_dokoncene_ockovani: integer
 • hospitalizovani_dokoncene_ockovani_relativni_pocet: float
 • hospitalizovani_dokoncene_ockovani_vek_prumer: integer
 • hospitalizovani_posilujici_davka: integer
 • hospitalizovani_posilujici_davka_relativni_pocet: float
 • hospitalizovani_posilujici_davka_vek_prumer: integer

COVID-19: Přehled hospitalizací na JIP s ohledem na vykázaná očkování

Datová sada obsahuje počet, procento a průměrný věk osob hospitalizovaných na JIP. Každý řádek udává souhrnné údaje osob v daný den rozdělených do skupin podle stavu očkovanosti: bez očkování, s nedokončeným očkováním, s dokončeným očkováním nebo s dokončeným očkováním včetně posilující dávky.

 • datum: date
 • jip_celkem: integer
 • jip_bez_ockovani: integer
 • jip_bez_ockovani_relativni_pocet: float
 • jip_bez_ockovani_vek_prumer: integer
 • jip_nedokoncene_ockovani: integer
 • jip_nedokoncene_ockovani_relativni_pocet: float
 • jip_nedokoncene_ockovani_vek_prumer: integer
 • jip_dokoncene_ockovani: integer
 • jip_dokoncene_ockovani_relativni_pocet: float
 • jip_dokoncene_ockovani_vek_prumer: integer
 • jip_posilujici_davka: integer
 • jip_posilujici_davka_relativni_pocet: float
 • jip_posilujici_davka_vek_prumer: integer

COVID-19 v ČR: Otevřené datové sady


Mohlo by vás zajímat

Vše