Agenda dispečinku intenzivní péče je nově ukotvena v legislativě, která stanovuje hlášení kapacit na denní bázi. Aktuální metodické rozdělení sledováných kapacit obsahuje nově lůžka neinfekční (standardní) a lůžka na infekčních odděleních (pokud jimi dané zdravotnické zařízení disponuje). Důvodem změny je nastavení přehledu o možnostech poskytování specializované péče především v období po epidemii COVID-19 v ČR.

Nově sledované údaje:

 • Lůžka (standardní s kyslíkem)
  • Lůžka vybavena zdrojem kyslíku (rozvodem kapalného kyslíku nebo koncentrátorem kyslíku).
 • Lůžka (s možností HFNO)
  • Lůžka, u kterých je používán přístroj HFNO (vysokoprůtoková aplikace kyslíku).
 • Lůžka (s možností UPV)
  • Lůžka, u kterých je používán přístroj UPV (umělá plicní ventilace).
 • Lůžka (infekční oddělení s kyslíkem)
  • Lůžka na infekčním oddělení, která jsou vybavena zdrojem kyslíku (rozvodem kapalného kyslíku nebo koncentrátorem kyslíku).
 • Lůžka (infekční oddělení s možností HFNO)
  • Lůžka na infekčním oddělení, u kterých je používán přístroj HFNO (vysokoprůtoková aplikace kyslíku).
 • Lůžka (infekční oddělení s možností UPV)
  • Lůžka na infekčním oddělení, u kterých je používán přístroj je používán přístroj UPV (umělá plicní ventilace).
 • Přístroje: ECMO
  • Extrakorporální membránová oxygenace (mimotělní podpora života).
 • Přístroje: CVVHD
  • CVVHD (kontinuální venovenózní hemodialýza).
 • Přístroje: Ventilátory přenosné
  • Přenosné nebo transportní ventilátory.
 • Přístroje: Anesteziologické přístroje s ventilátorem
  • Anesteziologické přístroje s ventilátorem.

Aktualizace datové sady COVID-19: Online dispečink intenzivní péče – volné kapacity podle zdravotnických zařízení (duben 2021) bude zastavena ke dni 21. října 2021 a v týdnu od 25. října 2021 (po plošném zahájení vykazování kapacit dle nově stanovené metodiky) bude zveřejněna nová datová sada, která bude zohledňovat výše zmíněné atributy.


Mohlo by vás zajímat

Vše