Nová vizualizace vývoje volných kapacit lůžek intenzivní péče zohledňuje od 21. října 2021 sledování nových atributů. Hlášení kapacit na denní bázi je prováděno v dispečinku intenzivní péče, který je nově ukotven v legislativě. Nové rozdělení na lůžka neinfekční (standardní) a lůžka na infekčních odděleních (pokud jimi dané zdravotnické zařízení disponuje) je nastaveno z důvodu přehledu o možnostech poskytování specializované péče především v období po epidemii COVID-19 v ČR.

Vizualizace vývoje volných kapacit lůžek intenzivní péče


Mohlo by vás zajímat

Vše