První sada ukazuje denní počty provedených testů s rozlišením na PCR testy a antigenní testy na onemocnění COVID-19 dle hlášení laboratoří s rozdělením na kraje ČR. Dále jsou v sadě uvedeny počty testů dle indikace (diagnostické indikace, epidemiologické indikace, preventivní a plošné testování, ostatní). Další tři sady ukazují týdenní přehledy osob s prokázanou nákazou, hospitalizací nebo hospitalizací na JIP s ohledem na vykázaná očkování podle věkových kategorií. 

COVID-19: Přehled provedených testů podle krajů ČR

Datová sada obsahující denní počty provedených testů s rozlišením na PCR testy a antigenní testy na onemocnění COVID-19 dle hlášení laboratoří s rozdělením na kraje ČR. Dále jsou v sadě uvedeny počty testů dle indikace (diagnostické indikace, epidemiologické indikace, preventivní a plošné testování, ostatní), pozitivní záchyty dle indikace testu a pozitivní záchyty dle typu testu (symptomy jsou objektivně vyšetřeny u indikovaných osob, v rámci plošného testování jde o vyjádření subjektivního posouzení testovaného).

COVID-19: Týdenní přehled osob s prokázanou nákazou s ohledem na vykázaná očkování podle věkových kategorií

Datová sada obsahuje počet osob s prokázanou nákazou dle rozdělení do jednotlivých věkových kategorií. Každý řádek udává souhrnné údaje osob v daný týden a v dané věkové kategorii rozdělených do skupin podle stavu očkovanosti: bez očkování, s nedokončeným očkováním, s dokončeným očkováním nebo s dokončeným očkováním včetně posilující dávky.

COVID-19: Týdenní přehled hospitalizací s ohledem na vykázaná očkování podle věkových kategorií

Datová sada obsahuje počet nově hospitalizovaných osob dle rozdělení do jednotlivých věkových kategorií. Každý řádek udává souhrnné údaje osob v daný týden a v dané věkové kategorii rozdělených do skupin podle stavu očkovanosti: bez očkování, s nedokončeným očkováním, s dokončeným očkováním nebo s dokončeným očkováním včetně posilující dávky.

COVID-19: Týdenní přehled hospitalizací na JIP s ohledem na vykázaná očkování podle věkových kategorií

Datová sada obsahuje počet nově hospitalizovaných osob na jednotce intenzivní péče (JIP) dle rozdělení do jednotlivých věkových kategorií. Každý řádek udává souhrnné údaje osob v daný týden a v dané věkové kategorii rozdělených do skupin podle stavu očkovanosti: bez očkování, s nedokončeným očkováním, s dokončeným očkováním nebo s dokončeným očkováním včetně posilující dávky.

Datové sady ke stažení


Mohlo by vás zajímat

Vše