Připravujeme 4 nové otevřené datové sady, které komplexním způsobem popisují epidemiologickou situaci ve vztahu k vykázaným očkováním. Doplnili jsme nové parametry ve spolupráci s odbornou komunitou z oblasti otevřených dat ve zdravotnictví. Primárním cílem je poskytnout ucelený pohled na průběh epidemie COVID-19 prostřednictvím základních i pokročilých epidemiologických charakteristik.

COVID-19: Denní agregovaný přehled vykázaných očkování

Datová sada poskytuje agregovaná data o vykázaných očkováních proti onemocnění COVID-19. Každý řádek přehledu uvádí počet osob (s první, druhou a posilující dávkou, s dokončeným očkováním) v daný den rozdělený podle bydliště očkované osoby na úrovni obce s rozšířenou působností (ORP), věkové kategorie a očkovací látky.

COVID-19: Přehled osob s vykázaným očkováním s ohledem na nákazu SARS-CoV-2

Datová sada poskytuje řádková anonymizovaná data o osobách s provedeným očkováním včetně informace o prokázané nákaze SARS-CoV-2. Každý řádek přehledu uvádí detailní popis osoby (datum první, druhé nebo posilující dávky, datum dokončeného očkování) podle bydliště očkované osoby, věkové kategorie a očkovací látky. V sadě jsou uvedeny stavy před a po očkování z pohledu indikace testu, pozitivity, hospitalizace a léčby na jednotce intenzivní péče (JIP) s onemocněním COVID-19. Hraniční datum pro definici očkování je vždy 14 dní po datu dokončení očkování.

COVID-19: Přehled osob s nově prokázanou nákazou

Datová sada poskytuje agregovaná data o nově prokázaných nákazách SARS-CoV-2. Každý řádek přehledu uvádí počty osob z pohledu nově potvrzených případů, opakovaně potvrzených případů (reinfekcí), potvrzených případů ve vztahu k nedokončenému očkování, dokončenému očkování a prodělané nákaze SARS-CoV-2, hospitalizaci a léčbě na jednotce intenzivní péče (JIP).

COVID-19: Denní přehled testů, prokázaných nákaz, hospitalizací a JIP

Datová sada poskytuje agregovaná data v souvislosti s onemocněním COVID-19. Každý řádek přehledu uvádí počty testů nebo osob (počty provedených testů, nově potvrzené případy nákazy SARS-CoV-2, nové hospitalizace a nové pacienty na jednotce intenzivní péče) podle věkové kategorie, indikace provedeného testu, dokončeného očkování a předchozí pozitivity.

Datové sady jsou již nyní dočasně ve formátu CSV dostupné na uložišti ÚZIS ČR za účelem informování komunity otevřených dat ve zdravotnictví o nově připravovaných datech. V příštím týdnu budou zveřejněny jako otevřené datové sady v katalogu otevřených dat a na webu https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/. Níže naleznete finální popis a strukturu jednotlivých datových sad, na úložišti jsou k dispozici data, která jsou relevantní z pohledu obsahu, nicméně struktura (plné názvy sloupců odvoditelné z kódů) a pojmenování všech sloupců se budou měnit v souladu s popisem.

Popis ke stažení Pracovní verze dat ke stažení


Mohlo by vás zajímat

Vše