Od 30. listopadu 2022 budou data o aktuální situaci onemocnění COVID-19 vykazována včetně suspektních reinfekcí. Dosud byly mezi potvrzené případy započítávány pouze primoinfekce (první infekce COVID-19 u dané osoby) a suspektní reinfekce byly vykazovány zvlášť. 

Vzhledem k nové metodice budou všechny potvrzené případy vykazovány včetně reinfekcí. Změna se dotkne i dalších ukazatelů, které jsou závislé na počtu pozitivních. Tato změna se projeví na webu https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz i v otevřených datových sadách. Samostatné reinfekce budou uvedeny v nových datových sadách – podrobněji v dalších novinkách. Změna se projeví i zpětně v historických datech. 


Mohlo by vás zajímat

Vše