Na společném workshopu k otevřeným datům ve zdravotnictví a konzultaci připravované strategie otevírání dat se sešel tým ÚZIS ČR pod vedením koordinátora pro zdravotnická data Martina Komendy a tým nově vzniklé Digitální a informační agentury (DIA) pod vedením národní koordinátorky pro otevřená data Radky Domanské. 

Tým DIA Cílem setkání bylo hned několik tematických okruhů – koncepce otevřených dat ve zdravotnictví, možnosti a formy publikace a prezentace (nejen) otevřených dat, NZIP.cz jako centrální místo pro prezentaci zdravotnických informací a dat pro laickou i odbornou veřejnost, nová podoba lokálního katalogu otevřených dat, evropský rámec a plány DIA v oblasti publikace dat, náměty DIA na prezentaci zdravotnických datových sad aj. 

Diskusí se zúčastnili také ředitelé obou institucí Ladislav Dušek (ÚZIS) a Martin Mesršmíd (DIA). 

Účastníci se domluvili na dalším workshopu v květnu, kde proberou postup prací a aktualizovanou verzi koncepce otevřených dat. 


Mohlo by vás zajímat

Vše