V pátek 12. května 2023 zveřejníme novou verzi sekce Očkování na portálu Onemocnění aktuálně – COVID‑19: Přehled vykázaných očkování v ČR. Tato verze má modernější vzhled, je přehlednější a uživatelsky přívětivější. Taktéž dojde ke zrušení dílčí sekce COVID‑19: Přehled spotřeby očkovacích látek. 

Na stránce Očkování jsme zvýraznili hlavní informace a upravili logické uspořádání od obecného k detailnímu. 

Ve filtrech přehledu bylo „Pořadí dávky“ nahrazeno „Stupněm očkovanosti“ podle aktualizované datové sady „COVID-19: Přehled vykázaných očkování podle profesí (očkovací místo, bydliště očkovaného)“. Přehled tak reflektuje zavedení nové vakcíny Comirnaty mini, která má třídávkové schéma. 

Infoboxy a graf „Vykázaná očkování celkem – rozdělení dle typu očkovací látky“ jsme sloučili do jednoho grafu, který jsme rozšířili o možnost filtrace hlavních parametrů. Detailní tabulkový „Přehled vykázaných očkování v krajích ČR“ jsme zrušili s tím, že stejné údaje je možné dohledat v grafickém denním přehledu s filtrem krajů.  

Zrušili jsme sekci COVID‑19: Přehled spotřeby očkovacích látek, která již neodrážela současnou situaci, protože data nebyla aktualizována. 


Mohlo by vás zajímat

Vše