Jedním ze základních kamenů medicíny je péče o matku a dítě. Data o nich jsou sbírána a ukládána v Národním registru reprodukčního zdraví. A právě tato data dnes ve formě 16 otevřených datových sad zpřístupňujeme odborné i široké veřejnosti. Kromě těchto výstupů zveřejňujeme i doplňující výstupy, jako jsou například souhrnné přehledy a analytické studie. Veškeré informace o tématu najdete na Národním zdravotnickém informačním portálu nzip.cz/nrrz.

Podrobnosti a kontext k interpretaci dat prezentovali zástupci MZ, ÚZIS a odborných společností na tiskové konferenci

Všechny aktuálně publikované datové sady najdete v sekci Otevřená data a datové souhrny

Otevřené datové sady k reprodukčnímu zdraví

 

Tematické zaměření datových sad: 

Rodičky podle základních sociodemografických charakteristik
Novorozenci podle základních sociodemografických charakteristik

Rodičky a screeningová vyšetření v těhotenství
Rodičky a diabetes
Rodičky podle komplikací v těhotenství
Rodičky podle komplikací porodu
Rodičky podle způsobu porodu
Rodičky a Robsonova klasifikace porodů
Rodičky a císařské řezy
Rodičky podle léků za porodu

Narození podle způsobu porodu
Novorozenci podle léčby na porodním sále
Novorozenci podle léčby na oddělení
Novorozenci a vrozené vady
Screening u narozených
Novorozenci a informace o propuštění

 


Mohlo by vás zajímat

Vše