Otevíráme data o kardiovaskulárních onemocněních z Národního kardiologického informačního systému. Ten vzniká na základě vícezdrojové integrace dat, která pokrývají všechny zásadní dimenze hodnocení a segmenty kardiologické péče.

Otevíráme 6 nových datových sad, které přinášejí informace o stavu péče o pacienty s onemocněním srdce a cév v ČR, rizicích, komplikacích a léčbě. 

Kromě těchto výstupů zveřejňujeme i doplňující výstupy, jako jsou například souhrnné přehledy a analytické studie. Veškeré informace o tématu najdete na Národním zdravotnickém informačním portálu nzip.cz/nkis

Podrobnosti a kontext k interpretaci dat prezentovali zástupci MZ, ÚZIS a odborných společností na tiskové konferenci

Všechny aktuálně publikované datové sady najdete v sekci Otevřená data a datové souhrny

 

Tematické zaměření datových sad: 

Zátěž populace ČR kardiovaskulárními onemocněními

Epidemiologie srdečního selhání

Charakteristika hospitalizačních případů akutní péče – kardiologie

Úmrtí osob na nemoci oběhové soustavy

Hypertenze

Kardiostimulátory a implantabilní kardioverter-defibrilátory


Mohlo by vás zajímat

Vše