Jak uchovávat data, jak s nimi pracovat a jak je konkrétně využít ve vědě, organizaci studia i v běžném provozu - to bylo obsahem Open Science workshopu na Masarykově univerzitě, kterého jsme se zúčastnili ve středu 14. června 2023.

Martin Komenda za společné pracoviště ÚZIS ČR a Oddělení pro data a technologie na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity sdílel praktické zkušenosti a tipy při vývoji aplikací, které pomáhají managementu fakulty pro rozhodování. Ukázal aktuální stav mapování životního cyklu studenta medicíny a jeho výsledků od uchazeče až po absolutorium s cílem dalšího napojení a sledování vztahu mezi výsledky v jednotlivých etpaách na uplatnění absolventů v praxi.

Zároveň jsme se mohli v řadě případů inspirovat, jak s daty pracují další zástupci akademické sféry.

Další foto na facebooku organizačního partnera ICS.


Mohlo by vás zajímat

Vše