Aktualizovali jsme data Národního registru reprodukčního zdraví. Součástí aktualizace je nová datová sada o novorozencích, která umožňuje hodnotit péči o nově narozeného na porodním sále. Dále jsme všechny datové sady rozšířili o rok 2022, aby uživatel mohl analyzovat nejaktuálnější dostupná data. Z důvodu správné interpretace dat jsme odkryli původně anonymizovaná data. Veškeré informace o tématu i aktualizované datové sady najdete na Národním zdravotnickém informačním portálu

V květnu 2023 jsme publikovali 16 datových sad komplexně pojednávajících o těhotenství, rodičkách a novorozencích. Všechny jsme nyní rozšířili o poslední dostupná data za rok 2022

V původně zveřejněných řádkových datech byla data s málo četnými kombinacemi charakteristik (výskyt pod 10 případů) anonymizovaná, což způsobilo nekonzistenci v datech a významně omezilo využití těchto datových sad. Proto jsme se rozhodli data publikovat i s těmito případy, nicméně abychom zamezili nepřímé identifikaci konkrétní osoby, neobsahuje většina datových sad žádné informace o regionu. Výjimkou jsou dvě populační datové sady, Rodičky podle základních sociodemografických charakteristik a Novorozenci podle základních sociodemografických charakteristik, kde jsou uvedeny pouze kraje a je omezen počet dalších popisných atributů. 

V populační sadě Novorozenci podle základních sociodemografických charakteristik jsme z důvodu zachování anonymity odstranili atribut vitalita. Atributy jsme přidali naopak v datových sadách Rodičky podle komplikací v těhotenství (komplikace_teh_eklampsie, komplikace_teh_iugr), Rodičky podle komplikací porodu (zpusob_porodu, komplikace_por_ruptura, komplikace_por_hysterektomie, komplikace_por_vyhrez, komplikace_por_ztratakrve), Novorozenci podle léčby na oddělení (lecba_odd_ligacepda) a Novorozenci a informace o propuštění (zpusob_porodu). 

Datovou sadu Screening u narozených nyní publikujeme od roku 2016, protože údaje o jednotlivých screeninzích jsou dostupné až od tohoto roku, nikoliv od roku 2000. 

Zároveň jsme ve všech sadách pozměnili výpočet věkové skupiny „do 20 let“ tak, aby dané skupině správně odpovídal. Dále jsme provedli drobné úpravy hodnot, kterých mohou atributy nabývat a nebyly v plném souladu se zveřejněnou dokumentací. 

Nově publikujeme datovou sadu rozšiřující informace o novorozencích – Novorozenci a péče na porodním sále. Sada umožňuje hodnotit dostupnost a využívání služeb/péče na porodním sále, mezi které patří časné přiložení dítěte k prsu matky do 60 minut po narození, odložený podvaz pupečníku nebo bonding (tzv. skin to skin kontakt). Tato datová sada je dostupná od roku 2022 a stejně jako další sady bude aktualizovaná na roční bázi. 

Ke všem 17 datovým sadám jsme vytvořili interaktivní vizualizace tak, aby si každý uživatel, který si nechce tvořit vlastní vizualizace, mohl udělat obrázek o tom, co datové sady obsahují. Najdete je uvnitř jednotlových článků věnovaných datovým sadám v sekci otevřená data

Ukázka vizualizací: 


Mohlo by vás zajímat

Vše