Společně s publikací aktualizovaných otevřených datových sad o porodnictví v Česku publikujeme na Národním zdravotnickém informačním portálu i interaktivní vizualizace, které najdete vložené do jednotlivých témat. Cílem vizualizací je přiblížit obsah otevřených dat širší veřejnosti. 

Devíti vizualizacemi se interaktivní a srozumitelnou formou snažíme ukázat veřejně dostupná data o rodičkách, komplikacích, se kterými se potýkají během těhotenství a porodu, nebo také o bilanci císařských řezů. Z přehledů se tak dozvíte, že za posledních 22 let stoupl věk prvorodiček o 5 let, nebo že se 7x zvýšil podíl rodiček s diabetes.  

Dalších 8 vizualizací vykresluje trendy o novorozencích, poskytnuté léčbě a péči, vrozených vadách nebo provedených novorozeneckých screeninzích. Dozvíte se, že se v roce 2022 počet porodů snížil o necelých 10 % oproti předchozímu roku nebo to, že 7 ze 100 dětí se rodí předčasně a / nebo s nízkou porodní váhou.  

Celkově tak datové sady a přiložené vizualizace poskytují komplexní pohled na porodnost v České republice za posledních 20 let. Doplňující informace, kontext i mezinárodní srovnání pak přinášejí analytické reporty a další publikace na Národním zdravotnickém informačním portálu

 

Ukázka vizualizace: 


Mohlo by vás zajímat

Vše