Národní registr hrazených zdravotních služeb (NRHZS) obsahuje data o vykázaných zdravotních službách hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Nyní publikujeme 9 otevřených datových sad z tohoto registru.

NRHZS shromažďuje data vykázaná všemi cca 30 000 poskytovateli zdravotních služeb zdravotním pojišťovnám. Jedná se tak o nejširší a datově nejobsáhlejší datový zdroj v rámci Národního zdravotnického informačního systému (NZIS). Data od poskytovatelů jsou předávána zdravotním pojišťovnám, které je pak dle zákona č. 372/2011 Sb. předávají do NRHZS. Registr obsahuje veškeré vykázané a uznané výkony, léčivé přípravky a zdravotnický materiál, který byl danému pacientovi u daného poskytovatele zdravotních služeb v rámci péče o něj poskytnut.   

Na Národním zdravotnickém informačním portálu kromě 9 obsáhlých otevřených datových sad zveřejňujeme i datové souhrny, které data zobrazují z méně detailního, ale bez dalšího zpracování přístupného jiného pohledu.   

Všechny aktuálně publikované datové sady a datové souhrny najdete v sekci otevřená data a datové souhrny.

 

Datové sady pokrývají tyto tematické oblasti: 

Výkony zdravotní péče vykázané v rámci veřejného zdravotního pojištění 

Vykázané výkony zdravotní péče v rámci veřejného zdravotního pojištění u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb 

Vykázané hromadně vyráběné léčivé přípravky v rámci veřejného zdravotního pojištění 

Prostředky zdravotnické techniky – Materiál vykázaný v rámci veřejného zdravotního pojištění 

Přehled vykázaných tříznakových diagnóz dle MKN-10 

Přehled vykázaných diagnóz dle podkapitol MKN-10 

Přehled vykázaných diagnóz dle kapitol MKN-10 

Charakteristika hospitalizačních případů akutní lůžkové péče 

Charakteristika hospitalizačních případů akutní lůžkové péče dle typu zařízení 


Mohlo by vás zajímat

Vše