Publikujeme rozsáhlou datovou sadu o preventivních prohlídkách, která hodnotí účast populace ČR na preventivních prohlídkách u praktických lékařů a stomatologů od roku 2010 do posledního uzavřeného roku.

Na Národním zdravotnickém informačním portálu publikujeme otevřená data, kde jeden záznam (řádek) zachycuje jeden rok zdravotně pojištěné osoby, tj. demografické charakteristiky platné v daném roce a přehled absolvovaných preventivních prohlídek v daném roce. 

Kromě této otevřené datové sady zveřejňujeme i datový souhrn, kde je účast na preventivních prohlídkách vyjádřena jako podíl vůči celkovému počtu zdravotně pojištěných v daném roce se zohledněním časového intervalu preventivních prohlídek (u praktického lékaře 1x za dva roky, u stomatologa 1x za rok). 

Všechny aktuálně publikované datové sady a datové souhrny najdete v sekci otevřená data a datové souhrny.


Mohlo by vás zajímat

Vše