Publikujeme rozsáhlé datové sady o úrazech v České republice. Z Národního registru úrazů uvolňujeme 3 otevřené datové sady popisující úrazy a 3 otevřené datové sady se zaměřením na úrazy při dopravních nehodách. 

Hlavní datová sada úrazů obsahuje údaje od roku 2010, kde každý řádek popisuje jeden úraz. Tuto sadu rozšiřují další dvě datové sady, a to detailní charakteristiky úrazu „Diagnózy S“ a „Diagnózy T“. Tyto sady je pro komplexní analýzu možné pomocí jednoznačného identifikátoru spárovat se základní datovou sadou. Dělení na S a T diagnózy koresponduje s vykázaným kódem zranění dle MKN-10. „Diagnózy S“ obsahují kódy úrazů začínající písmenem S a „Diagnózy T“ obsahují úrazy, jejichž kódy začínající písmenem T. Úrazy kódované pomocí písmena S se týkají jednotlivých částí těla, které lze jednoznačně kategorizovat. Úrazy kódované pomocí T nemají jednoznačnou strukturu a určují mnohočetná poranění, nespecifikovaná poranění, či otravy a jiné následky vnějších příčin.

Stejně jako všechny ostatní datové sady i tyto naleznete v datovém zpravodajství nzip.cz.  

Cílem publikovaných dat je poskytnout sumární charakteristiku úrazů dle věkových kategorií, pohlaví, kraje bydliště, kraje zdravotnického zařízení, typu a tíže úrazu. Z časového pohledu pak podle měsíce a roku, kdy došlo k úrazu.  

Dále publikujeme tři datové sady úrazů se zaměřením na dopravní nehody v ČR. Struktura těchto dat je obdobná jako u obecných datových sad úrazů. Datové sady dopravních úrazů nejsou vzhledem k vyššímu detailu kompatibilní s datovými sadami všech úrazů, jejich id si neodpovídají.

Na Národním zdravotnickém informačním portálu jsme kromě 6 obsáhlých otevřených datových sad zveřejnili i datové souhrny (úrazů a dopravních úrazů), které prezentují již zpracovaná data bez nutnosti vlastního zpracovávání.  


Mohlo by vás zajímat

Vše