Datová sada Celkový (kumulativní) počet osob s prokázanou nákazou dle krajských hygienických stanic včetně laboratoří, počet vyléčených, počet úmrtí a provedených testů (v2) bude nově (k datu 30. listopadu 2022) rozšířena o čtyři atributy vztažené k primoinfekcím a reinfekcím.  

Datová sada Celkový (kumulativní) počet osob s prokázanou nákazou dle krajských hygienických stanic včetně laboratoří, počet vyléčených, počet úmrtí a provedených testů (v2) obsahuje denní výčet základních epidemiologických charakteristik. Vzhledem ke změně metodiky vykazování pozitivních případů onemocnění COVID-19 (zmíněné v dřívější zprávě) došlo k rozšíření datové sady o nové atributy: 

kumulativni_pocet_nove_nakazenych_primoinfekce 

integer 

kumulativni_pocet_nove_nakazenych_reinfekce 

integer 

prirustkovy_pocet_nove_nakazenych_primoinfekce 

integer 

prirustkovy_pocet_nove_nakazenych_reinfekce 

integer 

Stávající atributy kumulativni_pocet_nakazenychprirustkovy_pocet_nakazenych budou nyní dle nové metodiky obsahovat součet primoinfekcí a reinfekcí. 


Mohlo by vás zajímat

Vše